HNC | Basic Vantage

KHOÁ ĐÀO TẠO DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC NỘI BỘ DÀNH CHO CÔNG TY HUYNCHI

DESIGN WITH SKETCH UP & LAYOUT

NỘI DUNG KHOÁ HỌC SECTION A-GIAO DIỆN SketchUp là một phần mềm mô hình hóa 3D mạnh mẽ, cho phép sinh viên thể hiện ý…

REVIT FOR STUDENTS

Contact Us REVIT FOR STUDENTS sleek Home design Ancient Villa Modern caribbean Resort Exposed style apartment building corporate headquarters Museum of modern Art & Design…

CORONA – ALL IN ONE

KHÓA DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC CORONA – ALL IN ONE Khoá học “Corona – All In One” tại BOC Academy sẽ giúp bạn trang bị…

CORONA WITH V-RAY

KHÓA DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC CORONA with V-RAY Khoá CORONA with V-RAY là khoá học tuyệt vời cho những ai muốn học diễn hoạ kiến…

SU TO VANTAGE

SKETCH UP TO VANTAGE Giảng Viên: Dương Thanh Nguyên – Co Founder Boc Academy. Tthông tin phỏng vấn Mentor Dương Thanh Nguyên về quy trình…

PLAYING GAMES WITH VANTAGE-LIVE

PLAYING GAMES WITH VANTAGE Live session with Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Chi tiết nội dung học Preparing knowledge Buổi 1: – Chia…

3DSMAX TO VANTAGE

3DSMAX TO VANTAGE THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC Lời nói đầu Hình thức học Đối tượng học Đăng ký Lời nói đầu Sau gần 3…

VẬT LIỆU TRONG V-RAY 5

Mục tiêu khoá học Hình thức học Học tạo vật liệu 3D tả thực theo quy trình làm việc chuyên nghiệp. Cách chọn lựa và…