RENDERING WITH CHAOS V-RAY

Mục tiêu khoá học:

 • Làm quen và rà soát lại các kiến thức cơ bản của 3dsmax, giúp học viên chuẩn bị file hiệu quả.
 • Trang bị kỹ năng xử lý file trong 3ds Max từ nhiều nền tảng đồ họa khác ngoài 3ds Max, giúp học viên tối ưu được quy trình làm việc.
 • Trang bị các kiến thức liên quan đến bố cục và thẩm mỹ thị giác, giúp học viên có thể tự xây dựng Art Direction cho diễn họa kiến trúc.
 • Trang bị những kiến thức – kỹ năng căn bản cho học viên về V-Ray và các Plug-In, Maxscript liên quan để có thể diễn hoạ đạt các yêu cầu cả về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đối tượng phù hợp:

 • Người dùng đã biết dựng hình với 3dsmax và có nhu cầu được đào tạo vè kỹ năng Rendering để có một nền tảng vững chắc về diễn họa kiến trúc với 3ds Max, V-Ray và Photoshop hậu kỳ.
 • Người dùng V-Ray và SketchUp, Rhino, Revit, muốn thay đổi quy trình Rendering sang 3ds Max và V-Ray cho 3ds Max để diễn hoạt được chất lượng tốt hơn và chủ động hơn trong việc thiết lập thẩm mỹ cho tác phẩm diễn họa kiến trúc.
 • Người dùng Revit muốn sử dụng 3ds Max và V-Ray for 3ds Max để làm tiền đề cho quy trình diễn họa với Chaos Vantage.
 • Đối tượng muốn theo nghề Archviz Visualization, để trở thành Archviz Visual Artist.

HỌC VIÊN KHOÁ RENDERING TẠI BOC ACADEMY SẼ HỌC VÀ ĐẠT ĐƯỢC
NHỮNG CẤP ĐỘ DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC GÌ?

Nhằm giúp cho các bạn học viên rõ hơn mục tiêu của khóa học, Boc Academy sẽ liệt kê ra các thông tin chi tiết về các kỹ năng và chất lượng sản phẩm đạt được chứng chỉ Boc.Academy’s Rendering Standard (BRS). Học viên sau khi hoàn thành chứng chỉ BRS sẽ có thể dùng làm thế mạnh trong CV xin việc và Portfolio cá nhân.

KỸ NĂNG QUẢN LÝ FILE PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN DIỄN HỌA CHUYÊN NGHIỆP

 1. Học viên được hướng dẫn quản lý hệ thống các Layer trong 3ds Max hiệu quả từ kiến thức trong thiết kế kiến trúc – nội thất.
 2. Học viên được hướng dẫn cách phân chia khối lượng công việcquản lý thời gian khi thực hiện một dự án diễn họa.

ART DIRECTION TRONG DIỄN HỌA KIẾN TRÚC

 1. Học viên được hướng dẫn các cách tiếp cận và hình thành nên xu hướng thẩm mỹ và nghệ thuật cho các sản phẩm diễn họa kiến trúc.

2. Học viên được hướng dẫn kiến thức về FRAMING & COMPOSITION, nhằm hoàn chỉnh art direction cho dự án diễn họa kiến trúc.

3. Học viên được hướng dẫn kiến thức về MAKING A DRAFT, nhằm xây dựng art direction cho dự án diễn họa kiến trúc.

SỬ DỤNG PLUGIN ITOO FOREST ĐỂ XÂY DỰNG CÁC SCENE CÓ CẢNH QUAN CÂY CỐI PHỨC TẠP

THIẾT LẬP VẬT LIỆU VÀ HOÀN THIỆN MATERIAL THEO MOOD BOARD CỦA CONCEPT

1. Học viên được hướng dẫn kiến thức về các vật liệu cơ bản.

2. Học viên được hướng dẫn kiến thức về các vật liệu nâng cao, điển hình.

3. Học viên được hướng dẫn kiến thức về các vật liệu PBR nhằm hình thành tư duy về các tính chất vật liệu trong thực tế.

HẬU KỲ PHOTOSHOP CHO ẢNH DIỄN HỌA KIẾN TRÚC-NỘI THẤT-QUY HOẠCH

1. Học viên được hướng dẫn kiến thức về sử dụng Render Element cho hậu kỳ ảnh tĩnh.

2. Học viên được hướng dẫn kiến thức về cách sắp xếp Layers và Hệ thống một File hậu kỳ đạt tiêu chuẩn.

TÓM TẮT QUY TRÌNH DIỄN HỌA CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN DIỄN HỌA CHUYÊN NGHIỆP TẠI BOC STUDIO

Các khóa học tại Boc Academy được đào tạo theo từng cấp độ và dành cho các đối tượng phù hợp theo từng khóa học. Tại đây, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo hướng về Workflow chung từ Boc Studio – Đơn vị Diễn học Kiến trúc Chuyên nghiệp.

Do vậy, khi tham gia bất kì khoá học nào tại Boc Academy, các bạn chắc chắn sẽ nhận thấy chúng tôi lấy quy trình làm tiền đề và cơ sở để đào tạo kiến thức cho chính các bạn. Hình dưới đây là các phần mềm đồ hoạ được áp dụng theo trình tự nâng cao, thể hiện giá trị cốt lõi mà Boc Academy theo đuổi và xây dựng trong ngành Diễn hoạ Kiến trúc.

Not Enrolled
5.000.000 đ

Course Includes

 • 44 Lessons
 • 254 Topics