Mục tiêu khoá học :

  • Khóa học dựng hình và render cơ bản. 
  • Làm quen với môi trường, các công cụ cơ bản nhất của 3dsmax.
  •  Trang bị kỹ năng xử lý file từ nhiều nền tảng , từ đó học viên có thể xây dựng Workflow tối ưu cho công việc  cá nhân.
  •  Trang bị những kiến thức – kỹ năng căn bản cho học viên về V-ray và 3Dsmax để có thể diễn hoạ đạt các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đối tượng phù hợp : 

  •  Người dùng chưa biết gì về đồ hoạ và có nhau cầu được đào tạo để có một nền tảng vững chắc về diễn hoạ với V-ray for 3dsMax.
  •  Người dùng V-ray và Sketch Up cơ bản, muốn thay đổi Workflow làm việc sang 3dsmax và V-ray cho 3dsmax.
  •  Người dùng Sketch Up, muốn dựng hình bên SU và xuất sang 3dsmax để diễn hoạ với Plugin V-ray for 3dsmax.
  •  Người dùng Revit muốn sử dụng 3dsmax và V-ray for 3dsmax để diễn hoạ phối cảnh.

Not Enrolled
or 2.000.000 đ

Course Includes

  • 30 Lessons
  • 100 Topics