PLAYING GAMES WITH VANTAGE-LIVE

PLAYING GAMES WITH VANTAGE Live session with Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Chi tiết nội dung học Preparing knowledge Buổi 1: – Chia…

RENDERING WITH VANTAGE

RENDERING WITH CHAOS VANTAGE Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Sau gần 3 năm trải nghiệm từ bản beta xuyên suốt đến version hiện…

VẬT LIỆU TRONG V-RAY 5

Mục tiêu khoá học Hình thức học Học tạo vật liệu 3D tả thực theo quy trình làm việc chuyên nghiệp. Cách chọn lựa và…

RENDERING WITH CHAOS V-RAY

Mục tiêu khoá học: Làm quen và rà soát lại các kiến thức cơ bản của 3dsmax, giúp học viên chuẩn bị file hiệu quả.…

INTERN ARTIST

Mục tiêu khoá học Học viên học làm quen với môi trường và thành thạo các công cụ cơ bản nhất của 3ds Max, nâng…