PLAYING GAMES WITH VANTAGE-LIVE

PLAYING GAMES WITH VANTAGE

Live session with Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy

Chi tiết nội dung học

Preparing knowledge
 • Buổi 1:
  - Chia sẻ về nội dung khoá học.
  - Giới thiệu về Quy  trình làm việc của BOC Studio.
  - Các nguyên tắc quản lý File 3ds Max hiệu quả.
 • Buổi 2:
  - Hướng dẫn Timeline và Storyboard cơ bản.
  - Giao diện, cách thức hoạt động trong Chaos Vantage.
  - Học viên chuẩn bị thông tin cho bài cuối khóa và tiến hành quản lý File.
Workflow overview
 • Buổi 3:
  - Học viên làm việc với tệp .vrscene.
  - Các bước thiết lập Camera trong Vantage và đưa vào 3ds Max.
 • Buổi 4: Quy trình làm việc với tính năng Live-Link giữa 3ds Max và Vantage.
 • Buổi 5: Kiểm tra và xử lý File khi bị lỗi vật liệu, ánh sáng.
 • Buổi 6: Học viên thực hành trên File 3ds Max đã chuẩn bị cho khóa học.
 
Still image Workflow
 • Buổi 7: Tổng quan về Still Image Workflow
 • Buổi 8: Kiến thức về Framing và Composition cơ bản.
Animation Workflow
 • Buổi 09:
  - Tổng quan về Animation Workflow.
  - Hoàn thiện Flow cho Clay Animation.
 • Buổi 10:
  -Thiết lập Camera và ánh sáng chuyển động trong Vantage.
  - Set Key cơ bản trong 3dsmax
Film post-production
 • Buổi 11: Giới thiệu cơ bản về color grading  với Davinci Resolve.
 • Buổi 12: Xử lý hiệu ứng âm thanh & nhạc với Adobe Premiere.
 • Buổi 13: Tổng kết 
  - Học viên hoàn thành bài cuối khoá sau hậu kỳ hoàn chỉnh.
  - Mentor đánh giá, nhận xét và tổng kết khoá học.
Not Enrolled
This course is currently closed7.000.000

Course Includes

 • 36 Lessons
 • 131 Topics