VẬT LIỆU TRONG V-RAY 5

Mục tiêu khoá học Hình thức học Học tạo vật liệu 3D tả thực theo quy trình làm việc chuyên nghiệp. Cách chọn lựa và…

BEGINNER ARTIST | BASIC 3DS MAX

Mục tiêu khoá học Học dựng hình và render cơ bản. Tạo điều kiện học viên làm quen với giao diện & các công cụ…