SU TO VANTAGE

SKETCH UP TO VANTAGE Giảng Viên: Dương Thanh Nguyên – Co Founder Boc Academy. Tthông tin phỏng vấn Mentor Dương Thanh Nguyên về quy trình…

PLAYING GAMES WITH VANTAGE-LIVE

PLAYING GAMES WITH VANTAGE Live session with Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Chi tiết nội dung học Preparing knowledge Buổi 1: – Chia…

3DSMAX TO VANTAGE

3DSMAX TO VANTAGE THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC Lời nói đầu Hình thức học Đối tượng học Đăng ký Lời nói đầu Sau gần 3…

WORKSHOP – GIỚI THIỆU CHAOS VANTAGE

Project © Boc Studio ONLINE WORKSHOP – CHAOS VANTAGE Workflow làm việc với Chaos VantageSpeaker: Dương Thanh Nguyên from Boc Studio Sau hơn 2 năm trải…

RENDERING WITH VANTAGE

RENDERING WITH CHAOS VANTAGE Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Sau gần 3 năm trải nghiệm từ bản beta xuyên suốt đến version hiện…