CORONA – ALL IN ONE

KHÓA DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC CORONA – ALL IN ONE Khoá học “Corona – All In One” tại BOC Academy sẽ giúp bạn trang bị…

CORONA WITH V-RAY

KHÓA DIỄN HOẠ KIẾN TRÚC CORONA with V-RAY Khoá CORONA with V-RAY là khoá học tuyệt vời cho những ai muốn học diễn hoạ kiến…

PLAYING GAMES WITH VANTAGE-LIVE

PLAYING GAMES WITH VANTAGE Live session with Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Chi tiết nội dung học Preparing knowledge Buổi 1: – Chia…

RENDERING WITH VANTAGE

RENDERING WITH CHAOS VANTAGE Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy Sau gần 3 năm trải nghiệm từ bản beta xuyên suốt đến version hiện…