In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

Practice – Framing & Composition – ICW

LỜI NÓI ĐẦU

Hi Renderer, chúc mừng bạn đã hoàn thành xong các bài học và bài tập về Framing & Composition cơ bản. Các bạn có thể thấy được tầm quan trọng của nội dung này rồi chứ. Và thực tế, 50% chất lượng của một hình render đều phụ thuộc rất nhiều vào bước này. Và bên trên là bài tập bạn bắt buộc phải hoàn thành và ứng dụng phần kiên thức Framing & Composition vào đấy. Bây giờ cùng nhau xem các bước làm bài tập này nhé.

TRÌNH TỰ LÀM BÀI

Để đảm bảo cho Chất lượng đào tạo đạt kết quả tốt nhất, Các bạn vui lòng Follow theo các bước ICW đã được hướng dẫn trước đó để từng bước hoàn thành bài tập này tốt nhất nhé.B

STEP 01

Choose Reference & Analysis
CHỌN MOOD RENDER VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MOOD

STEP 02

Framing, Furniture & Art Direction On Level 01
SAU KHI BẠN HOÀN THÀNH XONG STEP 01, BẠN TIẾP TỤC CHUẨN BỊ MODEL VÀ THIẾT LẬP CÁC CAMERA CƠ BẢN CHO CÁC KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG MENTOR SẼ HƯỚNG DẪN BẠN DỰA VÀO MOOD RENDER

STEP 03

Light Composition
XÁC ĐINH CÁC THÀNH PHẦN ÁNH SÁNG CHÍNH PHỤ DỰA VÀO STEP 02 TRƯỚC ĐÓ. VÀ TIẾN HÀNH ĐẶT ÁNH SÁNG CƠ BẢN CHO BÀI TẬP

STEP 04

Materials & Decorative Objects
ĐÂY LÀ BƯỚC NGỒI CHỌN CÁC ĐỒ DECOR, ARTWORK VÀ CHỌN VẬT LIỆU PHÙ HỢP CHO BÀI. SAU KHI BẠN HOÀN THÀNH XONG STEP 03 THÌ CHÚNG TA MỚI LÀM BƯỚC NÀY

STEP 05

Add Impressive Effect
BƯỚC NÀY CÓ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG SAO, TUỲ TÍNH CHẤT VIEW MÀ CHÚNG TA SẼ LÀM NHÉ.

Responses