Stage 02-BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI GIAI ĐOẠN 2 CHÀO BẠN, Ở BƯỚC NÀY, BẠN SẼ THỰC HIỆN HAI BƯỚC, ĐÓ LÀ FRAMING CƠ BẢN VÀ ỐP…

Intern Artist-You Are Here

Khi Mentor xây dựng khoá học Intern này, tất cả nội dung sẽ hướng tới là các đối tượng chưa hề biết đến 3dsmax, modeling…