In Progress
Lesson 1, Topic 258
In Progress

VRay 5 | Your Scene After Live Session 04

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI SAU BUỔI LIVE SESSION 04

  1. SAU KHI CÁC BẠN ĐÃ HỌC XONG BUỔI LIVE SESSION 04 VỪA RỒI, BẠN HÃY TỈA LẠI FILE 3DSMAX CỦA BÀI CUỐI KHOÁ THEO FEEDBACK CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỚC ĐÓ, NGOÀI RA, BẠN TIẾN HÀNH ỐP VẬT LIỆU CƠ BẢN CÓ MÀU GẦN GIỐNG HÌNH BẠN COVER LÀ ĐƯỢC, BƯỚC NÀY MÌNH KHÔNG CHÚ TRỌNG VÀO HIỆU ỨNG CỦA VẬT LIỆU, MÀ CHỈ CẦN CÓ MÀU SẮC LÀ ĐỦ.
  2. DÙNG KIẾN THỨC CỦA BUỔI LIVE 04 NÀY ĐỂ HOÀN THIỆN THEO YÊU CẦU CỦA SECTION D ĐÓ LÀ LÀM RA ĐƯỢC MOOD SÁNG THEO HÌNH COVER HOẶC HÌNH THAM KHẢO. ĐỒNG THỜI HOÀN THIỆN PHẦN FRAMING CHO TẤT CẢ CAMERAS. BẠN PHẢI CHỌN RA 1-3 MOOD ÁNH SÁNG ĐỂ LÀM ( DÃ BAO GỒM HÌNH COVER )
  3. KHI BẠN ĐÃ RENDER CƠ BẢN RA ĐƯỢC CÁC MOOD SÁNG ĐÓ, THÌ HÃY LƯU CÁC HÌNH ĐÓ LẠI, VÀ UPLOAD LÊN ASSIGNMENT NÀY ĐỂ MENTOR KIỂM TRA.
  4. MENTOR SẼ FEEDBACK CHO BẠN ĐỂ BẠN HOÀN THIỆN TỐT HƠN CHO BÀI CUỐI KHOÁ ĐỒNG THỜI SẼ APPROVE CHO BẠN QUA SECTION TIẾP THEO ĐỂ HỌC.

VÍ DỤ CHO BÀI ASSIGNMENT NÀY, BẠN XEM VÀ LÀM THEO NHÉ

Responses