In Progress
Lesson 1, Topic 258
In Progress

V-ray 5 | Final Exam – Finish Draft Render

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

  1. Ở ASSIGNMENT NÀY, SAU KHI ĐÃ HOÀN THÀNH BƯỚC CHỌN MOOD THEO HÌNH THAM KHẢO. BẠN HÃY TỈA LẠI FILE 3DSMAX CỦA BÀI CUỐI KHOÁ THEO FEEDBACK CỦA GIẢNG VIÊN ( NẾU CÓ ).
  2. TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC MAKING A DRAFT ĐỂ TẠO RA CÁC MOOD RENDER VÀ BỐ CỤC NHƯ HƯỚNG DẪN.

VÍ DỤ CHO BÀI ASSIGNMENT NÀY, BẠN XEM VÀ LÀM THEO NHÉ

Responses