In Progress
Lesson 1, Topic 258
In Progress

V-ray 5 | Final Exam – Choose Mood For Draft

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

  1. DÙNG KIẾN THỨC CỦA SECTION D | LIGHTING & COMPOSITION NÀY ĐỂ HOÀN THIỆN THEO YÊU CẦU CỦA ASSIGNMENT NÀY, ĐÓ LÀ LÀM RA ĐƯỢC 03  MOOD SÁNG THEO HÌNH COVER HOẶC HÌNH THAM KHẢO. ĐỒNG THỜI HOÀN THIỆN PHẦN FRAMING CHO TẤT CẢ CAMERAS.
  2. KHI BẠN ĐÃ CHỌN ĐƯỢC CÁC HÌNH THAM KHẢO CHO MOOD SÁNG, THÌ HÃY  UPLOAD LÊN ASSIGNMENT NÀY ĐỂ MENTOR KIỂM TRA XEM COI CÓ PHÙ HỢP VỚI BÀI CUỐI KHOÁ CỦA BẠN KO?
  3. MENTOR SẼ FEEDBACK CHO BẠN ĐỂ BẠN CHỌN HÌNH REF PHÙ HỢP HƠN CHO BÀI CUỐI KHOÁ ĐỒNG THỜI SẼ APPROVE CHO BẠN QUA BÀI ASSIGNMENT TIẾP THEO ĐỂ LÀM BÀI MAKING A DRAFT.

VÍ DỤ CHO BÀI ASSIGNMENT NÀY, BẠN XEM VÀ LÀM THEO NHÉ

Responses