Lesson 1, Topic 1
In Progress

Updating | Final Exam-Light Composition

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Chào Renderer, chúc mừng bạn đã hoàn thành các nội dung Framing và Composition cùng với phương pháp Set Mood theo hình tham khảo. Bây giờ bạn hãy áp dụng tất cả những kiến thức đã học để áp dụng vào cho bài cuối khoá.

STEP 01

Quay lại bài tập cuối khoá của bạn. Bắt đầu chọn ra 3 Mood Nội thất/ngoại thất để tham khảo

STEP 02

Tiến hành thiết lập Framing cho bài cuối khoá kết hợp từ Framing của hình tham khảo, chỉnh theo như những gì đã được học ở bài Set Mood trước đó.

STEP 03

Đặc biệt quan tâm đến DOF, FOCAL LENGHT, Ví Trí Đặt Camera

STEP 04

Render có đầy đủ vật liệu cơ bản ( không cần vật liệu cầu kỳ ) , sao cho ánh sáng gần tương đối giống với hình REF đã chọn

STEP 05

Upload toàn bộ File 3dsmax + Assets lên Drive và gửi vào Assignment

Responses