Lesson 1, Topic 1
In Progress

Rendering – Framing & Composition – Practice 04 (Updating)

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP

Hi Renderer, chúc mừng bạn đã hoàn thành xong các Clip về Motion Blur và Framing. Bên dưới là nội dung của phần bài tập này. Bạn xem kỹ từng bước và làm bài cho thật tốt nhé. Nhớ vận dụng tất cả kiến thức từ đầu khoá đến giờ để Chất lượng bài được đảm bảo nhé.

STEP 1

Dùng chính File thực hành Updating | Practice – Rendering 01 mà bạn đã thực hành và sửa theo Feedback của Mentor.
( Không chấp nhận File gốc )
Lưu ý: Để bài làm được trọn vẹn, các bạn có thể tự do thêm/thay thế bất cứ Model thư viện nhé. ( xe, quạt, cây, ghế….)

STEP 2

Thiết lập MBVT với chỉ định màu cho các thể loại Camera đã được hướng dẫn ở các bài tập trước đó.

STEP 3

Thiết lập các Camera theo Maxscript Image Helper, Camera Resolution Mod. Screenshot lại theo dạy Clay.

STEP 4

Áp dụng IPR Workflow và các hiệu ứng của Camera để làm cho bài phong phú về bố cục cũng như hình ảnh render.
Dự kiến: Bài tập này sẽ có rất nhiều hình Render, nên các bạn hãy đặt tên cho khoa học nhé.
VD: Framing&Composition-YourAccount-Practice04-Image01===>n+1 hình

STEP 5

Screenshot lại toàn bộ hình Render, upload vào Assignment và tiếp tục vào Assignment, Upload Link Download toàn bộ hình render của bài tập này.

Responses