In Progress
Lesson 1, Topic 258
In Progress

CV-Live 01-Basic-Camera Position

CÁC VỊ TRÍ VÀ CÁCH THIẾT LẬP CAMERA ĐỂ TẠO TIỀN ĐỀ CHO THIẾT LẬP TIMELINE VÀ STORYBOARD

Các vị trí đặt Camera khi bạn đặt mình vào vị trí của người sử dụng công trình

DỰA TRÊN ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰ CỦA CAMERA, CHÚNG TA SẼ CÓ CÁC GÓC ẢNH KHÁC NHAU

NGOÀI VIỆC THỂ HIỆN CÁC BỐ CỤC CAMERA QUA CÁCH XÁC ĐỊNH FRAMING, CÁC BẠN CÒN CÓ THỂ THÔNG QUA CÁC HIỆU ỨNG CỦA CAMERA NHƯ DOF, BOKEH...VÀ KẾT HỢP VỚI ÁNH SÁNG.

Responses