In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

VRAY 5 | SKETCH UP TO VRAY FOR 3DSMAX WORKFLOW

Lesson
Tài Liệu

LƯU Ý TRƯỚC KHI XEM

Hiện tại, các nội dung bên dưới là một quy trình làm việc dành cho người dùng Sketch Up muốn chuyển đổi qua 3dsmax để chạy render. Nên nếu bạn là người không dùng Sketch Up thì có thể xem lướt để hoàn thành nội dung bài học. Yêu cầu học viên đã hiểu và hoàn thành bài IMPORT FROM SKETCH UP trước đó, vì bên dưới là nội dung chủ yếu là ĐƯA FILE TỪ SKETCH UP SANG 3DSMAX chứ không nói đến xử lý file cho gọn nhẹ. Ngoài ra, quy trình sẽ xoay xung quanh Plugin LINKER ( tác giả Alex Nguyen ) nên nếu có bất cứ vấn đề về kỹ thuật liên quan đến Plugin khi bạn cài vào Sketch Up có thể liên hệ trực tiếp đến tác giả trên nhé. Cảm ơn rất nhiều.

Responses