In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

V-RAY 5 VID | MODELING – STEP 01

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Chào bạn, bên dưới là các bước Upload Assignment cho bài tập này, bạn đọc kỹ và làm theo nhé.

BƯỚC 01

Chỉ cần dựng phần kiến trúc. Chưa đi vào nội thất nhé. Bạn lưu ý rằng chỉ cần dựng những phần diễn hoạ lại. Không cần phải dựng hết tất cả hạng mục của công trình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ thời gian và bản thân muốn rèn luyện nhiều hơn thì ban cũng có thể dựng hình hết khả năng của bạn nhé. 😀

BƯỚC 02

Screenshot lại màn hình File dựng hình của bạn, nhiều góc khác nhau. Đặt tên theo cấu trúc rõ ràng:
yymmdd_Tên Account_Final Exam_Number
Ví dụ: 201010_Admin_Final Exam_01
Cứ như thế, nếu bạn có nhiều screenshot thì bạn cứ thay đổi số thứ tự là xong.

BƯỚC 03

Chọn một screenshot bất kỳ, Upload vào Assignment bên dưới.

BƯỚC 04

Click vào Assignment mới nộp, vào mục Comment, Upload các screenshot còn lại.

BƯỚC 05

Sau khi bạn Upload xong hết tất cả nội dung liên quan, thì Mentor sẽ xem và góp ý, để bạn chỉnh sửa phần Modeling cho tốt hơn. Sau khi bạn hoàn thành xong phần này cũng là lúc bạn học buổi Live Session 02 đấy. Ở buổi này Mentor sẽ sửa chung cho cả lớp và các bạn sẽ xem và rút kinh nghiệm cũng như học qua lại lẫn nhau. Khoá học này sẽ mang hình thức mở, nên đòi hỏi học viên cũng phải tự tìm tòi và mentor có nhiệm vụ hướng dẫn Mindset cho các bạn. Good luck!

Responses