In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

V-RAY 5 | PBR WORKFLOW – POLIIGON MATERIALS CONVERTER

CHỦ ĐỀ VẬT LIỆU PBR

PBR WORKFLOW
with
POLIIGON MATERIALS CONVERTER

Screenshot from Poliigon website

Ảnh trên là giao diện của website Poliigon . Các bạn có thể click vào link và tìm hiểu thêm về trang web chuyên về các Assets này nhé.

Bên dưới là Video Review cách sử dụng và các bước hướng dẫn sử dụng bộ thư viện vật liệu của Poliigon cho V-ray 5. Các bạn hãy đọc thật kỹ để làm cho đúng nhé.

POLIIGON MATERIALS CONVERTER

Responses