Lesson 1 of 0
In Progress

UPDATING | LỜI NÓI ĐẦU

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Chào các bạn, dm anh cảm ơn vì vẫn còn tin tưởng và đăng ký cái khoá này. Khoá này mấy đứa không có phải là ngồi coi clip không đâu nha.
Mang tiếng là khoá chỉ Cập nhật những tính năng mới của V-Ray Next nhưng các bạn sẽ phải vừa học vừa làm bài tập xuyên suốt khoá học.

Hệ thống BOC ACADEMY được build để MentorsRenderers có thể bám sát đi cùng nhau mà vẫn quản lý được thời gian thoải mái nên các bạn vẫn sẽ rất chủ động sắp xếp thời gian để học. Tất cả nội dung của khoá đã được sắp xếp theo hệ thống thứ tự từ thấp đến cao nên mọi ngưới cứ yên tâm mà học nhé.

Anh ( Mentor ) sẽ kèm các bạn ( Renderer ) gần như 1 kèm 1 để sửa bài của tất cả các học viên đã đăng ký khoá Updating này. Nên yêu cầu chung là các bạn phải làm bài tập đầy đủ và có thái độ tôn trọng khoá học này, đừng lơ là nhé.

KHÔNG LÀM BÀI HOẶC LÀM ẨU THÌ ĐỪNG MƠ MÀ HỌC TIẾP. Khoá chỉ kéo dài trong 3 tháng. nên khi các bạn lười nhác, ko hoàn thành hết khoá trong 3 tháng là tài khoản sẽ tự ngắt ENROLLED nha. Lúc đó thì muốn học tiếp thì đăng ký lại khoá Rendering nhé. Vì khoá này sẽ ko mở nữa cho tất cả các học viên cũ.

Rất mong được thấy thành quả đạt được của mọi người sau khoá Updating này. Mãi yêu.

Nào, hãy bấm vào Mark Complete & Next Lesson để bắt đầu Khoá Updating V-ray Next For 3dsmax của BOC ACADEMY nào.

Responses