In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

SUPPORTING KNOWLEDGE | Practice

Hướng Dẫn Thực Hành Bài Tập

Chào Quixeler, chúc mừng bạn đã xem qua các bài học về Kiến Thức Bổ Trợ cho khoá học này. Nhằm giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi chính thức học về Mixer. Và để đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên tại BOC ACADEMY, chúng tôi yêu cầu các bạn phải hoàn thành phần kiến thức bổ trợ này thông qua phần bài tập nhỏ bên dưới. Các bạn cùng nhau xem kỹ các bước hướng dẫn và kết hợp với các kiến thức đã được học để hoàn thành tốt phần bài tập này nhé.
Cảm ơn các bạn.

BƯỚC 01

Download file bài tập từ mục Resource

BƯỚC 02

Xem thêm Clip hướng dẫn về cách tiến hành làm bài.
Có 3 bài: Ex1,Ex2 và Ex 3.

BƯỚC 03

Sau khi bạn hoàn thành 03 nội dung bài tập, screenshot lại phần hoàn thành và upload lên 03 Assignment đại diện cho từng bài.
MỖI ASSIGNMENT LÀ 01 HÌNH SCREENSHOT.
CẤU TRÚC ĐẶT TÊN NHƯ NHỮNG BÀI TẬP TRƯỚC NHÉ.

Responses