In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

Rendering | Practice -Reference Lighting Setup

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

Chào Renderer, chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần nội dung THIẾT LẬP ÁNH SÁNG theo Mood Tham Khảo. bây giờ bạn hãy áp dụng các kiến thức đã được hướng dãn để hoàn thành phần bài tập Lighting Setup này nhé.

STEP 1

CHỌN RA BẤT KỲ 05 MOOD ÁNH SÁNG KHÁC NHAU MÀ BẠN THÍCH VÀ ĐƯA VÀO KUADRO

STEP 2

SỬ DỤNG CHÍNH FILE THỰC HÀNH ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CỦA BÀI HỌC ÁNH SÁNG NÀY VÀ THIẾT LẬP 05 MOOD KHÁC NHAU TỪ HÌNH THAM KHẢO . MỖI MOOD TƯƠNG ỨNG MỖI BỐ CỤC VÀ THÀNH PHẦN KHÁC NHAU. CẢ VỀ CÂY CỐI, HOA CỎ, VẬT LIỆU…. NHƯNG NHỚ LÀ VẪN GIỮ NGUYÊN KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRÌNH KHÔNG THAY ĐỔI NHÉ.

STEP 3

MỖI MOOD TƯƠNG ỨNG MỖI FILE MAX KHÁC NHAU. KO NÊN LÀM TRÊN CÙNG 1 FILE , SẼ BỊ RỐI.

STEP 4

RENDER TỪNG MOOD VỚI CHẤT LƯỢNG FINAL CÓ KÈM THEO VẬT LIỆU ĐẦY ĐỦ.

STEP 5

SCREENSHOT VÀ UPLOAD VÀO ASSIGNMENT CẢ 5 MOOD. ĐỢI MENTOR CHECK VÀ SỬA BÀI CHO CÁC BẠN.

CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT PHẦN BÀI TẬP NÀY NHÉ

SAU KHI DONE NỘI DUNG NÀY THÌ CÁC BẠN SẼ ÁP DỤNG PHẦN KIÊN THỨC HỌC ĐƯỢC VÀO BÀI CUỐI KHOÁ CỦA CÁC BẠN ĐẤY

Responses