Lesson 1 of 0
In Progress

HNC | CONVERTING – LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Chào mọi người, BOC rất vui được gặp và làm việc cùng với team 3D của Huynchi. Qua một thời gian cùng làm việc với các bạn qua dự án Pearl 05, Crystal Dorm, NAB, New HNC Office, Hanh Phuc Hospital thì Team BOC đã hiểu được quy trình và cách làm việc của đội ngũ Huynchi. đặc biệt là Team 3D tại HNC. Từ đó, BOC đã chuẩn bị và sắp xếp các nội dung đào tạo để có thể hỗ trợ các kiến thức đến các bạn trong team 3D của Huynchi. 

Mục tiêu của khóa học này: 

  1. Củng cố lại các kiến thức nền trong 3dsmax với các Maxscipt và Plugin hiệu quả cho công việc.
  2. Xây dựng một quy trình làm việc teamwork hiệu quả sao cho bất cứ thành viên nào trong team cũng có thể thừa hưởng và phát huy các giá trị của người tiền nhiệm đã và đang làm.
  3. Chuẩn bị nền tảng kiến thức để chuyển qua quy trình mới với phần mềm Chaos Vantage.

Responses