Lesson 1 of 0
In Progress

HNC | CONVERTING – FILE MANAGEMENT – 04 PRACTICE

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Chào mọi người, bên dưới là hướng dẫn các bước làm bài tập cho nội dung quản lý File 3dsmax dành cho teamwork. 

Mục tiêu của bài tập này là giúp cho các bạn trong Team 3D của Huynchi có thể làm việc với các File 3dsmax bổ trợ lẫn nhau mà không bị chồng chéo hay giẫm chân lên nhau. Người này sẽ thừa hưởng được thành quả làm việc của người kia và ngược lại.

Ngoài ra, sẽ giúp cho mỗi bạn 3D artist sẽ có Mindset của một 3D Leader, từ đó, chủ động trong cách quản lý File giúp cho công việc trở nên hiệu quả hơn và dễ dàng coordinate với các thành viên trong team 3D.

Chọn một dự án Văn phòng bất kỳ mà các bạn đã làm ở cty Huynchi. Gôm hết tất cả các File 3dsmax và toàn  bộ Assets lại. Bắt đầu tiến hành xử lý từng File 3dsmax, sao cho có trọn vẹn hệ thống Layers như Mentor-Boc đã hướng dẫn.

Chọn ra một File 3dsmax làm File Main, sau đó, tiến hành xử lý gọn gàng các File 3dsmax thành phần của các không gian khác lại và dùng Xref Scene để quản lý tất cả các File 3dsmax vào thành 1 File duy nhất như hướng dẫn của Mentor-Boc trước đó.

  1. Gôm thành file nén.rar bao gồm file 3dsmax và các Assets đi theo. 
  2. Upload vào link drive/dropbox…
  3. Dùng ảnh screenshot lại Viewport của file 3dsmax Main đã đợc load toàn bộ các File Xref, sau đó Upload lên Assignment.

Cách upload đã được hướng dẫn trong buổi học.

Responses