In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

ĐỐI TƯỢNG KHOÁ HỌC

1.Người dùng V-ray và 3dsmax nhưng rất lâu rồi ko cập nhật kiến thức mới từ vray và 3dsmax.
2.Người dùng V-ray và Sketch Up muốn thay đổi workflow làm việc sang 3dsmax và V-ray cho 3dsmax.
3. Người dùng Sketch Up muốn dựng hình bên SU và xuất sang 3dsmax để diễn hoạ với Plugin V-ray for 3dsmax.
4.Người dùng Revit muốn sử dụng 3dsmax và V-ray for 3dsmax để diễn hoạ phối cảnh.
5.Người dùng V-ray và 3dsmax nhưng lại mất kiến thức cơ bản, chưa hệ thống được các bước làm việc với V-ray.
Nếu bạn thuộc trong 05 nhóm đối tượng trên, thì CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA, ĐÂY LÀ KHOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN

Responses