Lesson 1 of 0
In Progress

14 Bài Tập Thực Hành

Link download file thực hành : https://drive.google.com/open?id=11-ce58dvUab_9hiJtpmzfTcKsqglxTKk
Quy cách file bài tập

  • File định dạng zip bao gồm : File max + asset
  • Ảnh render định dạng *.JPG

Nếu up file lên server bị lỗi thì upload lên cloud sau đó comment link bên dưới.

Responses