Home Forums CHAOS VANTAGE Tổng hợp tool convert scene Corona to V-ray

 • Tổng hợp tool convert scene Corona to V-ray

   admin updated 1 year ago 1Member · 3 Posts
 • admin

  Administrator
  06/06/2023 at 14:33

  Post này tổng hợp các tool convert Corona sang v-ray mà BOC tổng hợp được từ nhiều nguồn, bao gồm chia sẻ từ anh em trên các cộng đồng nói chung. Nếu đủ thờ igian BOC sẽ test và đưa ra các kết quả về ưu – nhược điểm để mọi người tham khảo thêm.

 • admin

  Administrator
  06/06/2023 at 14:34

  1 – Công cụ mặc định của V-ray

 • admin

  Administrator
  06/06/2023 at 14:36

  2 – V-RayMax Converter PRO – 45$
  Link: https://maxtools.3dzver.ru/vmcpro
  Giá 45$ nếu mua lẻ, mua chung từ 10 seats thì còn khoảng 31.5$.
  Hiện tại được đánh giá là tool tốt nhất – đắt nhất

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now