Lesson 1, Topic 1
In Progress

Updating | Framing & Composition – Final Exam – Step 01

STEP 01

Sau đây là các bước hướng dẫn và yêu cầu về bài tập cho phần Framing & Composition của bài cuối khoá. Các bạn xem và làm theo từng bước nhé.

STEP 01

Dựa trên khối lượng của bài cuối khoá của bạn. Song song với các Camera chọn Cover đã được sửa từ đầu khoá đến giờ, hãy thiết lập lại MBVT và khai thác nhiều góc tiểu cảnh và chi tiết của bài.

STEP 02

Dùng IPR WORKFLOW – IMAGE COMPOSITION HELPER – FOREGROUND COMPOSITION để Render tất cả các Camera ở MBVT sao cho có bố cục tốt nhất

STEP 03

Tiếp túc khai thác các View Focus chi tiết, thiết lập các hiệu ứng DOF – BOKEH – CAT EYE để giúp cho các hình render trọn vẹn cảm xúc. Và lưu ý, ở giai đoạn này, nếu bạn nào đã làm vật liệu được thì càng tốt. Còn bạn nào dừng lại ở mức Render mô hình cũng không sao.

STEP 04

Khuyến khích các bạn sử dụng Ánh sáng V-Ray Sun và V-Ray Sky cho bài tập này. Nếu bạn nào muốn sử dụng ánh sáng nội thất thì hãy đợi đến bài học tiếp theo sẽ được làm nhé.

STEP 05

Vẫn như các cách nộp bài của các bài tập trước. Học viên đặt tên và upload vào Assignment và Comment nhé.

Responses