Home Forums CHAOS VANTAGE Em tính rap bộ này, anh xem chiến nổi chaos vantage ko ạ Reply To: Em tính rap bộ này, anh xem chiến nổi chaos vantage ko ạ

 • NguyenBoc

  Administrator
  07/11/2022 at 14:01

  Về cơ bản một PC dành cho Archviz, chưa kể đến Vantage phải nên đáp ứng các tiêu chí tối thiểu đề xuất sau :
  1. CPU nên từ i7 trở lên, xung cao để đáp ứng việc modeling hiệu quả và số nhân tương đối để test nhanh với render CPU.

  2. Nên có 2 SSD, NVME càng tốt. 1 cái chứa OS + Software, 1 cái Working để chưa các project đang làm, hạn chế làm project trên HDD. 2 cái độc lập để hạn chế rủi ro die 1 trong 2.

  3. 1 cái HDD để chứa thư viện, dung lượng tùy vào nhu cầu nhưng thường tối thiểu 2TB trở lên.

  4. Ram từ 32Gb, 16GB chỉ đủ đáp ứng các scene nhỏ, và chúng ta nên cố gắng chi tiết để scene đẹp nêm ram cần rất nhiều.

  5. Nguồn luôn mua dư, đặc biệt làm việc ở GPU render. Với Vantage còn khủng hơn vì vừa render vừa làm việc ( 2-3 GPU), đờng thời để nâng cấp thêm ram, HDD v.v.. thoải mái.

  6. Main thì nhờ đơn vị tư vấn theo các điều trên và nhu cầu thêm, vì có quá nhiều tiêu chí râu ria ( số lượng cổng sata, nâng cấp trong tương lai, số slot ram, PCI v.v…)