THE CABIN IN FOREST
SẢN PHẨM MẪU DỰA THEO ANIMATION WORKFLOW TẠI BOC STUDIO - ALL TO VANTAGE

ITOO FOREST WITH CHAOS VANTAGE

Ảnh tĩnh và Phim: Hình ảnh và phim được diễn họa trong Vantage.

 • Các phần mềm và Plugins sử dụng trong bài: 3ds Max, Chaos Vantage, V-Ray 6, Itoo Forest 7, Grow FX, Tyflow, Quixel Mixer, Megascan.
 • Yêu cầu về kỹ năng dựng hình: Học viên phải có kỹ năng dựng hình nâng cao, vì bài này đòi hỏi phần địa hình phức tạp, kết hợp các yếu tố tự nhiên như cây xanh, lá rơi, đất đá, model của công trình cũng cần tỉa tót tỉ mỉ, công phu.
 • Kỹ năng lấy bố cục: Để có được các góc ảnh đẹp, người artist cần phải trau dồi kỹ năng Farming & Composition. Nhờ việc lấy được các góc ảnh tốt đã giúp cho người nghệ sĩ đưa được cái tình cảm của họ và nâng được cái hồn của công trình trong bài vẽ 3D.

Still images & Animation: Views are rendered by Vantage.

 • Software and Plugins: 3ds Max, Chaos Vantage, V-Ray 6, Itoo Forest 7, Grow FX, Tyflow , Quixel Mixer, Megascan.
 • Modeling Skill Requirement: Students must have advanced modeling skills, as this scene requires complex terrain, combining natural elements such as trees, fallen leaves, soil and rocks, etc. Therefore, the model of the building also needs to be trimmed meticulously.
 • Framing & Composition Skill: To get good angles, the artist needs to hone Farming & Composition skills. By getting good angles, it helps the artist convey their feelings and enhance the soul of the work in their visualization.

Still Image

Animation Workflow

Các bước thực hiện

Dựng hình & kết xuất nháp
 1. Quản lý File
 2. Thiết lập ánh sáng cơ bản
 3. Thiết lập vật liệu cơ bản
 4. Timeline & Storyboard
 5. Khung & bố cục
Tạo hiệu ứng chuyển động
 1. Hiệu ứng gió
 2. Hiệu ứng lá rơi
 3. Hiệu ứng nước lăng tăng
 4. Thiết lập flow & rhythm cho các khung cảnh
Tương tác, kiểm tra & kết xuất
 1. Frame-checking
 2. Đi vào chi tiết
 3. Tạo Variation & Imperfection
 4. Kết xuất
Âm thanh & hậu kỳ
 1. Layout
 2. Phân loại màu
 3. Hiệu ứng & âm thanh
 4. Nhạc & hậu kỳ

Workflow breakdown

Modeling & making drafts
 1. File management
 2. Basic light settings
 3. Basic material settings
 4. Timeline & Storyboard
 5. Framing & Composition
Creating movement effects
 1. Wind effects
 2. Falling effects
 3. Water effects
 4. Scenario flow & rhythm setting
Interact, test & render
 1. Frame-checking
 2. More details
 3. Make variation & imperfection
 4. Rendering
Sound & post-production
 1. Layout
 2. Color grading
 3. Sound & effects
 4. Music & final post-production

Các giai đoạn trên là quy trình của Boc Studio nghiên cứu, học tập và trải nghiệm qua từng dự án thực tế trước đó. Sau thời gian dài, một quy trình làm việc chung đã được mọi người đúc kết lại hoàn chỉnh.

Các kiến thức này cũng đã được chúng tôi áp dụng vào các khoá học e-learning tại Boc Academy. Nếu bạn là một người diễn hoạ mong muốn được trau dồi và nâng cao các kỹ năng, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook Fanpage để được tư vấn, hỗ trợ, và giải đáp tất tần tật thắc mắc của bạn, giúp bạn chọn ra cho bản thân khoá học phù hợp nhất.

The above stages are about the main process of us at Boc Studio after researching, learning and experiencing through each project. After a long time, our workflow was born.

This knowledge has also been applied to our e-learning courses at Boc Academy. If you, a 3D visualizer & artist, are passionate about improving your skills, please contact us via Facebook Fanpage for professional support, advice to all questions. Thus, you will eventually know the most suitable course to start.

Final animation (Advanced)