RENDERING WITH VANTAGE

RENDERING WITH CHAOS VANTAGE

Mentor Dương Thanh Nguyên from Boc Academy

Lộ trình đào tạo trong khóa Vantage cơ bản

2 LIVE SESSIONS
4 LIVE SESSIONS
3 LIVE SESSIONS
3 LIVE SESSIONS

MODELS PREPARATION

Mentor chia sẻ về các bước quản lý và chuẩn bị một file 3d hoàn chỉnh trước khi xuất file vào Vantage.

OVERVIEW WORKFLOW

Mentor hướng dẫn các bạn Workflow chung trong Vantage, đồng thời hướng dẫn các bạn các bước tương tác qua lại giữa Chaos Vantage và 3ds Max.

STILL IMAGE WORKFLOW

Mentor hướng dẫn các bước thiết lập Framing & Composition cơ bản trong Chaos Vantage, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm xử lý file để tạo ra một bố cục đẹp cũng như hoàn thiện một hình still image.

ANIMATION WORKFLOW

Mentor hướng dẫn thiết lập các bước ra bố cục cho một đoạn Animation cơ bản. và học viên sẽ xây dựng, hoàn thành một đoạn Animation Production với Chaos Vantage, Chaos Player và Premiere.

Chi tiết nội dung học

Knowledge preparation
 • Buổi 1:
  - Các nguyên tắc quản lý File 3ds Max hiệu quả.
  - Hướng dẫn Timeline và Storyboard cơ bản.
 • Buổi 2:
  - Giao diện, cách thức hoạt động trong Chaos Vantage.
  - Học viên chuẩn bị thông tin cho bài cuối khóa  và tiến hành quản lý File.
Workflow overview
 • Buổi 3:
  - Làm việc với tệp .vrscene.
  - Các bước thiết lập Camera trong Vantage và đưa vào 3ds Max.
 • Buổi 4: Quy trình làm việc với tính năng Live-Link giữa 3ds Max và Vantage.
 • Buổi 5: Kiểm tra và xử lý File khi bị lỗi vật liệu, ánh sáng.
 • Buổi 6: Học viên thực hành trên File 3ds Max đã chuẩn bị cho khóa học.
 
Still image Workflow
 • Buổi 7: Kiến thức về Framing và Composition cơ bản.
 • Buổi 8: Hoàn thiện Timeline và Storyboard.
 • Buổi 9:
  - Hoàn thiện ánh sáng và vật liệu trong Vantage.
  - Kết xuất ảnh tĩnh.
Animation Workflow
 • Buổi 10: Thiết lập Camera và ánh sáng chuyển động trong Vantage.
 • Buổi 11:
  - Frame-checking trên phần mềm Chaos Players.
  - Hoàn thiện Flow cho Clay Animation.
 • Buổi 12: 
  - Học viên hoàn thành sản phẩm cuối khóa bao gồm ảnh tĩnh và hoạt cảnh đã làm xuyên suốt khóa học.
  - Đánh giá, nhận xét và tổng kết khóa học.
Not Enrolled
This course is currently closed5.000.000

Course Includes

 • 28 Lessons
 • 149 Topics