Mục tiêu khoá học :

  • Làm quen với môi trường, các công cụ cơ bản nhất của 3dsmax.
  •  Trang bị kỹ năng xử lý file từ nhiều nền tảng , từ đó học viên có thể xây dựng Workflow tối ưu cho công việc  cá nhân.
  •  Trang bị những kiến thức – kỹ năng căn bản cho học viên về V-ray và 3Dsmax để có thể diễn hoạ đạt các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đối tượng phù hợp : 

  •  Người dùng chưa biết gì về đồ hoạ và có nhau cầu được đào tạo để có một nền tảng vững chắc về diễn hoạ với V-ray for 3dsMax.
  •  Người dùng V-ray và Sketch Up cơ bản, muốn thay đổi Workflow làm việc sang 3dsmax và V-ray cho 3dsmax.
  •  Người dùng Sketch Up, muốn dựng hình bên SU và xuất sang 3dsmax để diễn hoạ với Plugin V-ray for 3dsmax.
  •  Người dùng Revit muốn sử dụng 3dsmax và V-ray for 3dsmax để diễn hoạ phối cảnh.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC


01 INTRODUCE – 3DSMAX UI

Làm quen giao diện 3dsmax


02 OBJECTS TYPE – HOW TO HANDLE THE VIEWPORT

Thao tác cơ bản với 3dsmax – 1


03 SELECTION TOOL, LAYERS AND OBJECTS GROUPS

Thao tác cơ bản với 3dsmax – 2


04 MOVE, ROTATE, SCALE AND PIVOT

Thao tác cơ bản với 3dsmax – 3


05 COPY, CLONE, ALIGN, MIRROR AND PLACEMENT

Thao tác cơ bản với 3dsmax – 4


06 MODELING

Dựng hình với 3dsmax


07 IMPORT FILES AND WORKFLOWS OF MANAGEMENT

Chuyển đổi từ các môi trường khác sang 3dsmax.
Import và xử lý tôi ưu file – quản lý file.


08 RENDER SETTING AND LIGHTS

Hiểu biết căn bản về Rendering với V-ray


09 CAMERA TYPES AND COMPOSITION

Trang bị kiến thức về Camera, bố cục tạo hình, phân tích thành phần.


10 LIGHTING WITH AUTO EXPOSURE

Quản lý ánh sáng đơn giản với chức năng Auto Exposure trong V-ray Next


11 MATERIAL

Hiểu biết về tính chất, thành phần từ đó rèn luyện khả năng phân tích – tạo ra vật liệu theo nhu cầu.


12 RENDERING & POST-PRODUCTION

Render – Hậu Kỳ và tận hưởng thành quả của quá trình học tập.

Not Enrolled
or 5.000.000 đ

Course Includes

  • 48 Lessons
  • 84 Topics