SENIOR ARTIST

Current Status
Not Enrolled
Price
Available soon
Get Started
This course is currently closed

Mục tiêu khoá học :
– Trang bị kiến thức & Kỹ năng nâng cao về Render
– Học viên có khả năng phân tích, chia khối lượng, quản lý Job & Nhân sự team.
– Quản lý file, tối ưu file cho các dự án lớn.
Đối tượng phù hợp :
– Học viên đã học khóa BOC ACADEMY – JUNIOR ARTIST COURSE.
– Archviz Artist tự do có mong muốn được học những kỹ năng nâng cao về Project Manager, TimeLine, Team Leader, v.v….
– Thực hành và trải nghiệm trên các công việc mô phỏng các job thực tế.
– Đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Team Leader hoặc chiến binh độc lập chuyên trị Job khó.