TUTORIAL #19

Reset The Position Of V-ray Frame Buffer

image from Boc Academy

Trong quá trình dựng hình 3dsmax và render với V-ray, các bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình huống không mong muốn đó là đang Render, nặng quá , lag máy, rồi vô tình bạn kéo cửa sổ của VFB bay mất tiuuuuuuuuuuuuuuu nunnnnnnnnnnn. Lúc đó chỉ có thể là cay đắng tắt 3dsmax, ngậm ngùi mở 3dsmax lại, cái mở lên cũng delllll có.

Trong  hướng dẫn này, Boc Academy sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để có thể khắc phục được lỗi mất bảng VFB nhé. 

image from Internet