TUTORIAL #03

Diễn hoạ Phối cảnh Kiến trúc theo Style Mô hình
Visualizing Architectural Perspectives following the Model

Phải nói đây là một cách thể hiện diễn hoạ cơ bản nhất, dễ tiếp cận nhất, giúp sinh viên chuyên ngành thiết kế kiến trúc – quy hoạch đưa vào trong trình bày đồ án thiết kế của mình một cách nhanh chóng hiệu quả.

Dương Thanh Nguyên, Mentor @ Boc Academy.

Đối với các bạn sinh viên từ năm 01 đến năm 03, khoảng thời gian này là thời điểm tốt nhất để các bạn học vẽ máy. Với kinh nghiệm trên 10 năm vẽ máy và áp dụng vào các đồ án thiết kế kiến trúc nội thất thì mình thấy các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc diễn hoạ đồ án, đồng thời phải mất nhiều thời gian hơn nữa với việc thiết kế đồ án. Do đó, để tiết kiệm thời gian vẽ máy và thể hiện ý tưởng, Boc Academy gửi đến các bạn một cách thể hiện nhanh chóng nhưng đem lại hiệu quả rất cao cho phần thể hiện ý tưởng và diagram giải thích phương án thiết kế.

Với cách làm này, hầu như các bạn sẽ sắp xếp được nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu và phát triển phương án thiết kế. Bạn sẽ chủ động trong việc cuốn chiếu khối lượng cho bài diễn hoạ đồ án. Nếu kịp thì ta diễn tiếp có vật liệu màu sắc, cây cối các kiểu. Nếu không kịp tiến độ, bị lầy, thì ta chơi luôn Style này, vừa có tất cả phối cảnh, lại vừa có Diagram, mặt cắt đầy đủ. Điều đó cũng giúp các bạn chống lầy đồ án hiệu quả mà không bị sơ sài trong các chi tiết diễn hoạ.

From year 01 to year 03 of university is the best period of time to learn digital drawing. With more than 10 years of experience in digital drawing and applying them to interior design projects, I can tell how much time you all spend on rendering, and how much time it takes to design your project. Thus, Boc Academy would like to introduce to you a highly effective way of expressing your ideas and diagrams of explaining design plans in order to save your time on digital drawing.

With this approach, most of you will be able to arrange more time for research and development of design options; You will be proactive in completing each volume of the project. If we keep up with the progress, we can continue to color all materials, trees and so on. If we can’t, we can do this method which has all the perspectives, Diagram, and full section. It also helps your project to be effective without being sketchy in the rendering details.