TUTORIAL #05

Cat's
Eye
Effect

Hiệu ứng Cat’s Eye đem lại hiệu quả về mặt nghệ thuật cũng như giúp bức ảnh Focus hoàn toàn vào chủ thế của bức ảnh. Bạn có thể thấy các Swirtly Bokeh được tạo ra trong khung cảnh rất đa dạng về hình dáng. Điều này tuỳ thuộc vào việc chúng ta khai báo thông số trong Camera của 3dsmax. Chúc các bạn luyện tập thành công.

Diễn hoạ hiệu ứng
Cat's Eye | Swirly Bokeh

“Đối với bất kỳ một hình ảnh diễn hoạ chuyên nghiệp nào, luôn phải cố gắng thể hiện được cái chất nhiếp ảnh trong hình ảnh đó, vì chỉ như thế, mới giúp sản phẩm diễn hoạ của bạn tiệm cận và đạt được chất Artistic trong diễn hoạ kiến trúc nội thất. Và hiệu ứng Cat’s Eye trong nhiếp ảnh là một trong các kỹ thuật bạn cần biết và áp dụng vào bố cục diễn hoạ.

Dương Thanh Nguyên – Mentor tại Boc Academy

  • Bạn cần phải có hiệu ứng Bokeh trong nền background để có thể thấy hiệu ứng “Xoáy”

Ví dụ: Bàn phím, Cỏ, Bokeh của ánh sáng đến giữa những chiếc lá…

  • Nếu nền trống trơn hay phẳng thiếu chiều sâu hoặc không đạt đủ hiệu ứng Bokeh thì bạn sẽ không bao giờ có được Cat’s Eye

Ví dụ: nền là Màn hình PC, Tường phẳng…

  • Giữ được khoảng cách lấy nét (focus range), không gần quá và cũng không xa quá so với chủ thể với nền.

Boc Academy lược dịch từ q8ieng.com

  • You need bokeh to cause a “swirling effect” in the image;
  • You will never get Cat’s eye effect if the background is blank, flat, lacking depth and bokeh;
  • Maintain focus range, neither too close or too far from the subject and background.

Read more at q8ieng.com

image from Boc's Academist