REVIEW #1

NEW FEATURES IN CHAOS VANTAGE BETA 2

SCATTERING FOG & CLONE OBJECTS

Sử dụng tính năng Scattering Fog trong diễn hoạ không khí buổi sáng tinh mơ có các tia nắng xuyên qua của sổ và tạo nên hiệu ứng God Rays huyền ảo trong Chaos Vantage.

REVIEW HIỆU ỨNG SCATTERING FOG VÀ CLONE OBJECTS TRONG CHAOS VANTAGE BETA 2