CÀI ĐẶT LICENSE

TỔNG QUAN


Chaos License Server phiên bản 5.0 cung cấp giấy phép cho các sản phẩm Chaos mà không cần bất kỳ thiết bị vật lý nào được cắm vào máy của bạn. Nó cho phép bạn dễ dàng kích hoạt nhiều giấy phép hơn ngay sau khi mua và cung cấp một cách để ở trạng thái ngoại tuyến trong khi sử dụng sản phẩm của bạn khi bạn cần. Nó vẫn tương thích với USB dongle hiện có, trong trường hợp bạn cần sử dụng giấy phép của mình theo cách này.

CÀI ĐẶT


Trình cài đặt khá đơn giản và dễ chạy, nhưng nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng xem trang https://docs.chaosgroup.com/display/LIC5/Installing+the+License+Server  để biết chi tiết về quy trình. Điều này bao gồm việc sử dụng tài khoản Chaos của bạn để truy cập các giấy phép đã mua của bạn từ mọi nơi trực tuyến. 

KÍCH HOẠT


Để kích hoạt giấy phép của bạn, hãy truy cập vào địa chỉ 127.0.0.1:30304 bằng trình duyệt web của bạn và nhấp vào Đăng ký từ menu ONLINE LICENSING. Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng / email và mật khẩu của mình. Sau khi kích hoạt thành công, bạn sẽ có thể xem danh sách các giấy phép hiện có của mình trên trang chủ Máy chủ Giấy phép Chaos.

GIAO DIỆN CỦA ONLINE LICENSING SAU KHI BẠN ĐĂNG NHẬP VÀO