HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

Name |  Đỗ Hải

Course | J3A – JUNIOR ARCHVIZ ANIMATION ARTIST

Major | Archviz Artist

Position | Intern 3D Artist at BOC Studio

HỌC VIÊN J3A LÀ NHỮNG AI?

Học viên J3A là các đối tượng được đào tạo theo chương trình đào tạo diễn họa Junior Archviz Animation Artist ( viết tắt là J3A ).

Nhằm mở rộng và đáp ứng được các tiêu chí đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực diễn họa kiến trúc, Boc Academy đã nghiên cứu và thử nghiệm một chương trình đào tạo bài bản dành cho các đối tượng đam mê và có nhu cầu hành nghề với công việc Diễn họa kiến trúc chuyên nghiệp. Đó là chương trình J3A. 

Với đội ngũ giảng dạy là các Artist đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn họa kiến trúc ở các mảng ảnh tĩnh và phim hoạt cảnh, các học viên theo học chương trình J3A sẽ được đào tạo bài bản theo từng nhiều giai đoạn để hình thành trọn vẹn bộ kỹ năng và phát triển được khả năng trong Diễn họa kiến trúc với các phần mềm đồ họa theo quy trình chính của BOC STUDIO, bao gồm các mảng quản lý dự án diễn họa, xây dựng quy trình teamwork, diễn họa ảnh tĩnh và xây dựng, hoàn thành các thước phim hoạt cảnh với chất lượng chân thật và hiệu quả.

Sản phẩm Still Images của Học viên Đỗ Hải – Thực hiện trong khoá

  Junior Archviz Animation Artist ( J3A ).

PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI2
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI3
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI4
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI5
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI6
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI7
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI8
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI9
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI10
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI11
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI12
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI13
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI14
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI15
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI16
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI17
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI18
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI19
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI20
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI21
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI22
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI23
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI24
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI25
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI26
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI27
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI28
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI29
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI30
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI31
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI32
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI33
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI34
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI35
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI36
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI37
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI38
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI39
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI40
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI41
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI42
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI43
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI44
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI45
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI46
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI47
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI48
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI2
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI3
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI4
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI5
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI6
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI7
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI8
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI9
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI10
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI11
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI12
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI13
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI14
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI15
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI16
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI17
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI18
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI19
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI20
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI21
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI22
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI23
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI24
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI25
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI26
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI27
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI28
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI29
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI30
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI31
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI32
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI33
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI34
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI35
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI36
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI37
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI38
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI39
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI40
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI41
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI42
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI43
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI44
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI45
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI46
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI47
PORTFOLIO LAYOUT-J3A-HV DO HAI48

Sản Phẩm ARCHVIZ MOVIE mà học viên Đỗ Hải thực hiện trong Khoá J3A

BẠN CÓ MUỐN THAM GIA KHOÁ J3A ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT VANTAGETIST VỚI ĐẦY ĐỦ KỸ NĂNG ?